True Friends Hihetetlen ereje tud lenni annak, gyógyító, ha valaki igazi barát tud lenni. A kérdés az, hogy milyen az igazi barát? Ebben a történetben erről is tanulhatunk. Being a true friend can be incredibly powerful and healing. However, what is a true friend like? We can learn about that in this story.
Psalm 119 Az életben két dolog feszül egymással szembe. Az egyik Isten jósága, szépsége és tökéletessége, a másik pedig az emberi szenvedés. Mi Isten célja a szenvedéssel? A 119-es zsoltár kiválóan szemlélteti a kettő közötti feszültséget, aminek a feloldása a sorai között található. Two things seem to be in opposition to each other in life. One of them is God's goodness, beauty and perfection and the other is human suffering. What is God's goal with our suffering? Psalm 119 shows this tension between the two in a remarkable way and the release is found between the lines.
Reaching Forward Ez az igeszakasz leírja nekünk Pál apostol útját a törvényeskedő vallásosságtól a Jézussal való élő kapcsolatig. Bátorítja a Filippiben élő hívőket, hogy folyamatosan menjenek előre és kerüljenek egyre közelebb Jézushoz. Mindig tapasztalhatunk még nagyobb mélységet és bensőségességet a Krisztussal való kapcsolatunkban! In this passage of Scripture the Apostle Paul describes his journey from a legalistic religion to a living relationship with Jesus. He encourages the Philippians to keep moving forward and growing closer to Jesus. There is always more depth and intimacy we can experience in Christ!
What Cannot Be Bought With Money Ez a rövid zsoltár, az úgy nevezett “bölcsességzsoltárok” közé tartozik ahogy olvasod. Énekbe foglalt bölcsesség, hogy megmaradjon a helyes világnézet. A zsoltár témája a gonoszok, bűnösök, Istentelenek jólétének témáját boncolgatja, arról tanít. Milyen legyen Isten emberének a hozzáállása? This short psalm belongs to the wisdom psalms. It is wisdom written down in a form of a song so that a right world view might be preserved. The psalm is teaching us about the prosperity of the wicked, the sinners, the godless. What should the attitude of a man or a woman of God be like?
Mit jelent a bemerítkezés és mit szimbolizál? Megnézzük, hogy mit is jelent ez az örömteli esemény és együtt ünneplünk azokkal, akik bemerítkeznek.
I Am Willing. Be Clean! Az egyetlen dolog ami megállíthatja Istent abban, hogy megérintsen és megtisztítson, és munkálkodjon az életemben az én magam vagyok. Az engedetlenségem, a bizalmatlanságom. The only thing that can stop God from touching and cleansing me and working in my life is me - my disobedience and my distrust.
God’s thoughts towards us are amazing! Isten saját kezűleg alkotott meg minket csodálatosra, és jobban ismer minket, mint mi magunkat. Velünk kapcsolatos gondolatai és szándékai bámulatosak. Ezért bizalommal vizsgáltathatjuk meg vele a szívünket, hogy lecsendesítse az aggodalmas gondolatainkat. We are wonderfully made by God’s own hand and He knows us better than we know ourselves. His thoughts and intentions towards us are amazing. We can therefore trust Him to examine our hearts and to quiet any anxious thoughts we might have.
A Busy Day Sokszor a szavainknál hangosabban beszélnek a tetteink. Márk evangéliuma ezen része egy szót sem említ Jézus tanításaiból, csak azt, hogy mit tett szolgálata első napján. Hatalommal tanított, gyógyított és szabadított. Mit lehet tanulni az ő tetteiből? Many times, our actions speak louder than our words. This chapter of the gospel of Mark doesn't mention any words from Jesus's teachings but only talks about what He did on the first day of His ministry. He taught with power, healed and delivered people. What can we learn from His actions?
You forgot His great acts! A 106. Zsoltár arról énekel, hogy nézzétek, hányszor és milyen gyorsan elfelejtettétek Isten nagy tetteit. Ő ennek ellenére újra és újra irgalommal fordult hozzátok és megmentett. Psalm 106 reminds the people in a song about how many times and how quickly they forgot God's great acts. But inspite of this, He turned to them with mercy and saved them over and over again.
I Will Make You Fishers of Men Jézus azt szeretné, hogy a házasságunk, munkánk, gyereknevelésünk, tanulásunk, az evangéliumot mutassa bármerre a világban ÉS MONDJUK EL a szavainkkal! NYERJÜNK MEG embereket az örök életnek! HELYESEN: MENTSÜNK ÉLETEKET! Jesus would like our marriage, work, child rasing and studying to demonstrate the gospel everywhere in the world AND He would like us to SHARE THE GOSPEL WITH OUR WORDS! Let us win people for eternal life or putting it more CORRECTLY: LET US SAVE LIVES!
1 2 3 404 405 406