Let's Go For It Once More Isten nem szégyell minket gyermekeinek nevezni. Nem türelmetlen és enged növekedni a kegyelmében, újra és újra tanít. God is not ashamed to call us His children. He is not impatient and He allows us to grow in His grace. He teaches us again and again.
Arról fogunk beszélni, hogy Isten hogyan szentel meg minket, hogy formálja át a karakterünket.
Téged is idegesít amikor a keresztény életed olyan, minthogy ha egy sivatagban mennél? Próbálsz növekedni az Úrban, jobban átélni az Isten jelenlétét, szeretetét. Mégis azt tapasztalod, hogy azt se tudod, hogy hol vagy. Nem érted, hogy hogyan lehetne növekedni és hogyan lehetne jobban megtapasztalni ezt. Ha ezen gondolkozol mostanában, akkor ez Neked szól, hiszen a Bibliának van üzenete erről.
Értsük meg együtt, hogy mit jelent, hogy egy szent Isten elhív magának egy népet és átformálja az életüket.
Why Do We Need to Pray? Miért imádkozunk, ha Isten úgyis tudja, mire gondolunk? Why do we pray if God knows what we are thinking anyway?
Be Opened! A Jézussal való találkozás meggyógyít egy olyan embert, aki nem értette, nem hallotta a körülötte lévő világot, amiatt nem tudta kifejezni magát, az örök csend birodalmában élt. Jézussal való találkozása egy teljesen új világot nyitott meg előtte, amelyet addig el sem tudott képzelni. A süketnéma meggyógyítása. An encounter with Jesus heals a person who didn't understand and hear the world around him. Because of this he wasn't able to express himself and he lived in the realm of eternal silence. His encounter with Jesus opened up a whole new world for him that he couldn't even imagine before. The healing of the deaf and mute person.
Healthy Prayer Life Mitől lesz egészséges imaéletünk? Mi ad jó alapot és fomát az imáinknak? Az ima csak egy eszköz arra hogy megszerezzünk valamit Istentől vagy eszkös arra hogy vele töltsünk időt? What will make our prayer lives healthy? What gives our prayers a good foundation and form? Is prayer only a means to get something from God or is it a way to spend time with Him?
The Request Heard Két lecke egy rövid történetben. Sok emberei, “keresztényi” szokás, hagyomány elzár másokat Isten országától. Istennek fontosabbak az emberek a szokásoknál! Sok “keresztényi” szokás az imában azt eredményezi, hogy Isten nem szól. Two lessons in a short story. Many human, "Christian" customs, traditions shut others out from the kingdom of God. People are more important to God than customs. Many "Christian" customs, practices in prayer result in God not speaking.
Prayer as a Lifestyle No. 2 “Nincs nektek, mert nem kéritek.” "You do not have because you do not ask."
What Will Make You Really Dirty Spiritually? Mert az embert erkölcsileg nem az szennyezi be amit megeszik, hanem amit a szívében gondol. A bűn belűről ered, nem kívülről. It is not what a person eats but what he thinks in his heart that defiles him morally. Sin comes from within not from without.