Follow Me! Gondolkoztál már azon, hogy mi az elhívásod? Amikor Jézus elhívta a tanítványait, két nagyon egyszerű, de annál fontosabb szót mondott nekik: Kövess engem! Vajon mit jelent Jézus követőiként élni ma? Have you ever thought about what your calling might be? When Jesus called His disciples, He told them two very simple but very important words: Follow me! What does it mean to be Jesus's follower today?
Who Has Time to Be Patient? Sok frusztráció gyökere a várakozás, hogy mások befolyásolják az időnket, mások rendelkeznek az időnkkel. Ma látni fogjuk, hogy a mai kultúrában már-már szupererőnek számít türelmesnek lenni és uralkodni az érzelmeinken, indulatainkon. Hiszen ezek által mi magunk boldogabb, teljesebb életet élhetünk, a kapcsolataink pedig egészségesebbé válhatnak, ha megtanulunk türelmesnek lenni és uralkodni önmagunkon. Waiting and others affecting or controlling our time can cause much frustration. Today we will see how in our present culture patience and being able to control our emotions and temper is almost considered superstrength. If we learn to be patient and control ourselves, we can live a happier, more fulfilling life and our relationships can become healthier.
Come to Me Jézus utat mutatott nekünk, hogyan legyen békés boldog új esztendőnk. Ezt NÁLA fogjuk megtalálni! Ha Ő lesz az Úr, megengedjük, hogy vezessen és felvesszük az Ő igáját, terhét. Jesus has shown us the way to have a peaceful and happy New Year. We will find it in HIM! If we let Him be our Lord and allow Him to lead us and take up His yoke and burden.
Authentic Intelligence Hogyan élhetünk hiteles keresztyén hitet egy mesterséges világban? How to live a life of Christian authencity in an articial world?
What Exactly Is Bethlehem? Ünnepek alatt sokat hallott szó ez: “Betlehem”. Mi az a Betlehem? Hogyan kapcsolódik Jézus születéséhez? Van ennek üzenete? Az egyik próféta ezt írta: De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. - Mikeás 5: 2. (Kár. ford.) During the holidays, we often hear the word 'Bethlehem'. What is Bethlehem? How is it connected to the birth of Jesus? Is there a message to it? One of the prophets wrote: "But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days." - Micah‬ ‭5‬:‭2‬
One Marshmallow, Two Marshmallows Van-e valami közös jellemző azokban az emberekben, akikre azt mondjuk hogy sikeresek az életben? A példabeszédek bölcsessége és egy pszichológiai tesz eredménye ugyanazokra a tanulságokra jött rá, mégpedig az hogy az egyik fontos tényező az az, hogy az ember képes-e lemondani a pillanatnyi jóról, egy távolabbi nagyobb jó érdekében. Is there something common in the people we say are successful in life? The wisdom of the proverbs and a psychological test came to the same conclusion, namely that one important factor is whether a man is able to give up on a momentary good for the sake of a future greater good.
Show God's Love to Everyone Most még nagyobb szüksége van a világnak arra, hogy Isten szeretetét úgy mutassuk meg ahogyan Jézus mutatta. Azzal a gondolkodással, azzal az indulattal. DE nem csak a nem keresztény világnak van erre szüksége. Ezekben az időkben sok keresztény is elbátortalanodott, fél és magányos. Az embereknek szükségük van a bátorításra, megértésre, hogy megértsék, “közel van az Úr a megtört szívekhez és megsegíti a megsebzett lelket”. More than ever, the world needs us to demonstrate God's love to them in a way that Jesus demonstrated it - with the same way of thinking and attitude. BUT it is not only the non-Christian world that needs this. Nowadays, many Christians too are discouraged, scared and lonely. People need encouragement, understanding so that they would come to know that "the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit".
Who Is It That Just Flatters? Sokan próbálják megszerezni az akaratunk feletti uralmat. Vannak emberek, akik uralkodni akarnak rajtunk, és a gonosz, a sátán is arra törekszik, hogy ő mondja meg mit tegyünk. Annak az embernek, aki Isten akaratát szeretné tenni az élete minden területén, és arra törekszik, hogy senki más ne uralja, annak bölcsen kell élnie. Ismernie kell, hogy mi veszi körül és kik, hogyan közelítik meg. Fel kell ismernünk, hogy ki a barát és ki az aki csak hízeleg, hogy végül azt tegyük amit ő akar. Many people try to gain control over our will. There are people who want to reign over us and Satan, the evil one also seeks to tell us what to do. The person who wants to do God's will in every area of his life and doesn't want anyone else to rule him must live wisely. He needs to know what and who surrounds him and how he is approached. We need to recognize who is a friend and who is just a flatterer, so that we will ultimately do what God wants.
Let Us Rest in Peace Több haláleset is történt a gyülekezetünkben, szolgálatvezetők, közeli barátaink hunytak el gyors egymásutánban. Hogy történhet ez? Miért engedi ezt meg Isten? Miben reménykedhetünk? There have been several death cases in our congregation recently, ministry leaders and close friends passed away in quick succession. How can this happen? Why does God allow it? What can we hope for?