Rest With God Amikor nehéz az életünk - és sokszor, még keresztényként is, sőt - sokan, sokféleképpen próbálkozunk a "fájdalomcsillapítással". Nem volt ezzel másként Dávid sem, de aztán egy ponton rájött, hogy "Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget..." When our lives are difficult, many people - quite often even Christians - try to ease their pain in many different ways. David did the same but at one point he realized that his soul found rest in God alone and He was the one who could help him.
The Chosen Érdekes megvizsgálni, hogy Jézus kiket hívott el, hogy az apostolai legyenek. Ami ennél még érdekesebb, hogy mire hívta el őket. Jó ha tisztában vagyunk az ezekre a kérdésekre adott válaszokkal, ha szeretnénk nem csak ismerni Jézust, de követni is. It is interesting to examine who Jesus called to be His apostles. It is even more interesting to see what He called them to do. It is is good for us to know the answers to these questions if we want to not only know Jesus but follow Him as well.
Know That I Am God! A félelem egy jó dolog, ha a “megfelelő” dologtól félsz. Van, amitől nem kell félni! A Bibliában összesen 365 “ne félj” van, annak valamelyik formája. - milyen jó, Isten az év minden napjára szánt nekünk egyet, mert tudja, hogy az ember hajlamos olyan dolgoktól félni, amitől nem kell, HA ISTEN VELE VAN! Fear is a good thing if you fear the "right" thing. There are things we need not fear! There are 365 "do not be afraid" or similar sayings in the Bible. It is so good that God gave one such saying for each day of the year because He knows that people tend to fear things they don't need to be afraid of IF GOD IS WITH THEM.
Failed System, Sad Savior Az akkori kor emberek által felállított vallási szabályaiba, rendszerébe nem fért bele Jézus szolgálata, tehát Jézus átlépte ezeket, hogy elérjen, segítsen és megáldjon embereket. Mit tehetünk, hogy mi ne essünk ugyanebbe a hibába, ne korlátozzuk, hanem engedjük MA Istent munkálkodni a mi személyes életünkben és az Egyházban? Since Jesus's ministry didn't fit into the man-made religious system and rules of the time, He stepped over them in order to reach, help and bless people. What can we do so that we wouldn't make the same mistake of limiting God but instead, we would allow Him to work both in our own lives and in the Church.
What Would Have Been If...? Néha hasznos lehet, ha elgondolkodunk úgy az életünkön, hogy eljátszunk azzal a gondolattal, hogy „mi lett volna, ha” valami másképp történik. Ezt teszi Dávid is ebben a Zsoltárban! Sometimes it can be useful to think about "what would have been if something happened differently" as we reflect on our lives. This is what David is doing in this psalm.
Pressing Questions Egyes vallási rendszerek annyira megkövesedtek, hogy szinte lehetetlen rajtuk változtatni. Így, amikor Isten egy új munkát akar elvégezni, akkor általában a meglévő vallási rendszeren kívül kezd el munkálkodni, mert a régi köpeny nem viseli el az új posztóból készült foltot, szétfeszíti, nem viseli el Isten új munkáját. Some religious systems got so hardened that it is almost impossible to change them. So when God wants to do a new work, He usually starts working outside of the existing religious system because it doesn't tolerate God's new work - the old garment cannot bear a patch of a new unshrunk cloth, it tears it.
Psalm 135 Miért áldd az Istent? Ez lehetne a 135. Zsoltárnak a címe, mert ez a rövid, de ünnepi Zsoltár felfedi azt, hogy az Istent miért méltó arra hogy dicsérjük. Why should you bless God? This could be the title of Psalm 135 because this short festive psalm reveals to us why God is worthy of our praise.
Christians and the "Sinful" World Ne zárkózzunk be a keresztény közösségbe. Törekedjünk arra, hogy segítsünk a még nem megtérteknek és bemutassuk őket Jézusnak. Keressük az alkalmat, hogy együtt legyünk nem hívőkkel! Hívjuk meg őket, ne utasítsuk vissza ha hívnak és beszéljünk nekik Isten szaváról, a jó hírről. Ragadjuk meg a kezdeményezést, a barátkozást. Let us not get locked into a Christian community. Let us make an effort to help people who are not saved yet in order to introduce them to Jesus Christ. Let us look for opportunities to be together with nonbelievers. Let us invite them and not reject them when they invite us and let us talk to them about God's Word and the good news. Let us take the initiative and be friendly.
Peace With God Kinél lenne igazán békességünk itt a földön? Ki az aki minden emberi értelmet meghaladóan nyugalmat tud adni a legnagyobb próbák közepette is? Dávid tudta, és jó helyre is célozta a figyelmét: Istennél. A 27. zsoltárt fogjuk tanulmányozni. Who could we have real peace with here on earth? Who can give us peace that surpasses all understanding even in the midst of the greatest trials? David knew the answer and he focused his attention in the right direction: God. We will study psalm 27.
Easter Van okunk ünnepelni! A tökéletes bárány megáldoztatott értünk s ezzel megnyílt az ajtó, szabadon mehetünk Isten jelenlétébe. S ezzel kegyelmet kapunk minden bűnünkre, közösségben lehetünk Istennel és élvezhetjük, megkaphatjuk az Ő áldásait, ígéreteit, ingyen kegyelemből. We have a reason to celebrate! The perfect lamb was sacrificed for us opening the door for us to freely come into the presence of God. By His sacrifice all our sins are pardoned, we can live in fellowship with God and we can receive and enjoy His blessings, promises - all for free, by grace.