About Planning Vajon biblikus-e tervezni az életünkkel, vagy terveket alkotni, álmodni és tenni érte? Miközben, ha Isten azt mondja, hogy nekem úgy is van egy tervem? Egyáltalán bölcs-e tervezni az életünket vagy jobb csak megyünk a flow-val és lesz ahogy lesz? Is it Biblical to make plans for our lives, to dream and do something to realize it, when God says He has a plan? Is it wise at all to plan our lives or should we just go with the flow and come what may?
Christians Among Themselves Arról ismeri meg a világ, hogy Jézus tanítványai vagyunk, ha szeretjük egymást. Keresztények, a keresztényeket! The world will know we are Jesus's disciples if we love one another - meaning Christians love Christians.
The Price of Haste Amikor siet az ember, mond dolgokat, tesz dolgokat, ígér dolgokat amiket egyébként pedig nem tenne, mondana, vagy ígérne. Közben elveszíti a reményét amit egyébként nem akarna. When you are in a hurry, you say, do and promise things you would otherwise not say, do or promise, and in the process you lose hope which is not what you wanted at all.
About anxiety Általános jelenség lett az életünkben a szorongás. Nem valamikonkrét dologtól félün, hanem általános szorongás vesz erőt rajtunk. Túl sok és túl nehéz teher. De vajon tényleg túl nehezek a terhek számunkra? Nem vagyunk elég erősek - de vajon Isten tényleg azt akarja, hog elég erősek legyünk? És ha nem baj, hogy gyengék vagyunk, akkor miben reménykedhetünk? Mire támaszkodjunk? Mondjuk.... egy békára? Anxiety became a general phenomenon in or lives. We are not afraid of a specific thing but we are overcome by a general sense of anxiety. There are too many and too heavy burdens. But are those burdens really too heavy for us? We aren't strong enough - but does God really want us to be strong enough? And if it is not a problem that we are weak, then what can we hope in? What should we rely on? Let's say… on a frog?
Proverbs - Wisdom A Biblia számos helyen bátorít minket, hogy legyünk bölcsek. De mit is jelent ez és miért is jó ez nekünk? A példabeszédek alapján ezekre a kérdésekre keressük a választ! The Bible often encourages us to be wise. But what does that mean and why is it good for us? We are looking for the answers to these questions based on the book of Proverbs.
If Somebody Wants to Be First A mostani korban, nagy bátorság, hősiesség és különleges dolog, amikor valakiben az a vágy van, hogy vezető szerepet töltsön be Isten országában. Nagy felelősség, amihez elvárások társulnak Isten oldaláról. Mi t vár el Jézus azoktól akik elsők akarnak lenni az Ő királyságában? In our time and age, it is really special and it takes a lot of courage and heroism to have a desire to be a leader in the kingdom of God. It is a great responsibility coupled with some expectations on God's part. What does Jesus expect of those who want to be first in His kingdom?
The Bible Mi a nagy dolog a Bibliáva? Csak egy könyv nem? - mondják sokan. Miért tartjuk annyira fontosnak, hogy tanítást hallgassunk belőle és olvassuk újra és újra? What is the big deal about the Bible? "It is only a book, isn't it?" - many people say. Why do we consider it so important that we listen to teachings from it and keep reading it over and over again?
Sometimes Up, but More Often Down Nem tudjuk kikerülni az élet völgyét, de eldönthetjük hogyan fogunk átkelni rajta, hogy a gyerekeink is megmaradjanak hitben és az életünk hatással legyen és jó hatással a körülöttünk levőkre. We cannot avoid valleys in life but we can choose how we go through them so that our children will remain in the faith and our lives will have a good influence on those around us.
Making Decisions Hogyan hozzunk meg nagy döntéseket keresztyénként? Ahogy Aimee Joseph fogalmazott:: A közhiedelemmel ellentétben a döntések nem megoldandó rejtvények, hanem kiváltságok, amikkel sáfárkodhatunk." How should we make big decisions as Christians? According to Aimee Joseph "contrary to popular belief, decisions are not puzzles to solve, but privileges to steward.”
Take up Your Cross Jézus elmondja, hogy hogyan fogja másképp csinálni. Nem úgy ahogy az emberek elképzelték a Messiást. Igaz királyként, az igaz királyságát felépíti. Jesus tells us how He will do things differently and not the way people imagined the Messiah to work. As the rightous king, He will build God's rightous kingdom.