RÓLUNK
MIBEN HISZÜNK?

TUDJUK, HOGY TÖREDÉKES AZ ISMERETÜNK, EZÉRT A „LÉNYEGES DOLGOKBAN EGYSÉG, EGYEBEKBEN SZABADSÁG, DE MINDENBEN SZERETET” ELVÉT VALLJUK, ÉS AZ ESETLEGES TEOLÓGIAI KÜLÖNBSÉGEK ELLENÉRE MINDEN KERESZTÉNY EGYHÁZZAL LELKI KÖZÖSSÉGBEN TUDJUK MAGUNKAT.

BIBLIA

A Biblia Isten szava minden ember számára. A Bibliát Isten ihlette, és a Szentlélek vezetése alatt álló emberek írták és állították össze. Hitünk szerint Isten szava, tévedhetetlen, tanítása alkalmazható a mindennapi életünkre.

SZENTHÁROMSÁG

Csak egy Isten van, aki a világmindenség teremtője és öröktől fogva három személyben létezik: az Atya, a Fiú és a Szentélek. Mindhárom személy isteni tulajdonságában azonos, szerepükben azonban különbözőek.

AZ ATYA

Isten a mennyei Atyánk. Az Atya gondoskodó, szerető és hűséges az övéihez és az ígéreteihez. Isten hatalmas: minden hatalom, tudás az övé, mindenhol jelen van, nem változik, és méltó a bizalmunkra. Mindenek felett áll, szent és jó. Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.

A FIÚ

Jézus Krisztus egyszerre ember és Isten. Ő az egyetlen út arra, hogy az ember eredeti kapcsolata helyreálljon Istennel. Bűntelen életet élt, így tudott tökéletes helyettesítőnk lenni, és engesztelő áldozattá válni bűneinkért Isten előtt. Halálával megváltott bennünket a bűntől, feltámadásával legyőzte a halált, és így adott nekünk életet.

SZENTLÉLEK

A Szentlélek jelenléte biztosítja a kapcsolatunkat Jézus Krisztussal. Ő mutat rá Krisztus valóságára, megítéli az emberekben a bűnt, és elvezet bennünket minden igazságra. Ő az, aki kommunikál velünk, aki megvigasztal, aki a lelki ajándékokat adja, és kiformálja bennünk Krisztust.

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG

Az ember örök létezésre lett teremtve, amit kétféle módon tölthet el. A bűneink miatt az Istentől elválasztva, vagy Istennel együtt a megbocsátás és megváltás által. Aki a földi élete során elutasítja az Isten által felkínált kegyelmet, az elkárhozik, és az örök ítélet helyére megy, de aki elfogadja Jézus Krisztust Megváltójának és Urának, az az örökkévalóságot Istennel fogja tölteni az újjáteremtett világban. 

 

A MEGVÁLTÁS

A megváltás egyedül Jézus Krisztus kereszten kiontott vére által lehetséges. Amikor az ember hittel elfogadja Jézus halálát és feltámadását, Isten megbocsátja minden bűnét és gyermekévé fogadja. A megváltás ajándék Istentől, és saját erőfeszítéseink által nem lehet kiérdemelni, elérhető mindenkinek, aki segítségül hívja Őt.   

 

 

A GYÜLEKEZET

A gyülekezet a Krisztusban hívők közössége, akik elkötelezetten követik Jézus Krisztus tanításait, és engedelmeskednek neki. Elhívásuknak tekintik, hogy az evangéliumot hirdessék a világban, mindaddig amíg Jézus visszajön, hogy ítéljen élőket és holtakat. A gyülekezet egységben és szeretetben működik, végső célja pedig, hogy Krisztusnak adjon minden dicsőséget.

TÖRTÉNETÜNK

Isten tervez. 25 éve Isten elhívott pár embert az amerikai Calvary Chapel gyülekezetből, hogy Közép-Európában hirdessék az evangéliumot. Greg Opean, aki később gyülekezetünk első lelkipásztora lett, ezzel a csapattal érkezett az akkori Jugoszláviába, ahonnan útja először Bajára, majd pedig Esztergomba vezetett.

Először egy csapat budapesti egyetemista minden héten leutazott Esztergomba az ottani Golgota Gyülekezet bibliaóráira, amikor pedig már többen lettek, akkor Greg járt el hozzájuk, hogy a fiatalokkal együtt tanulmányozzák a Bibliát. Ebből a kis magból született meg a budapesti Golgota Gyülekezet. A gyülekezet több kisebb helyen találkozott, és egy nyarat a Margit-szigeten is töltöttünk (az volt az a nyár, amikor egy csepp eső sem esett!), 2001-ben költöztünk jelenlegi helyünkre, a Híradó Moziba az Erzsébet körúton. Ahogy a gyülekezet nőtt, folyamatosan alakultak ki kisebb közösségeink, a gyülekezeten belüli és a város felé irányuló szolgálataink, emellett több magyarországi gyülekezet is indult a budapesti Golgotán keresztül.

Phil Metzger ez idő alatt a vajtai bibliaiskolánk igazgatója volt, ahonnan egyre többször járt fel vendégtanítóként Budapestre. 2006 szeptemberében Greg megkérte Philt, hogy vezesse az új vasárnap esti istentiszteleteket. Majd a következő nyáron Greg úgy érezte, hogy az Úr visszahívja őt és családját Kaliforniába. Ekkor megkérte Philt, hogy vegye át a gyülekezet vezetését. A következő időszakban a gyülekezet tovább növekedett, emiatt indult el vasárnaponként a három istentisztelet. Több mint 10 évnyi vezetés után Phil felkérést kapott a San Diego-i gyülekezettől, így a magyar Golgota vezetését Németh Janinak adta át, aki előtte Phil mellett volt segédlelkipásztor, illetve korábban az esztergomi gyülekezetet vezette. Közel 20 évig segítette az amerikai Calvary Chapel a magyarországi munkát, mostanra pedig a Golgota teljes vezetősége magyar. Azóta is folyamatosan Isten mérhetetlen áldását és vezetését tapasztaljuk a magyarországi szolgálatban.

25 éve Isten elhívott pár embert, most pedig mindannyiunkat hív. Hív arra, hogy olyan dolgokat tegyünk, amelyekről nem is álmodtunk. Elhív arra, hogy hirdessük a kegyelmet, és változást hozzunk ebbe az országba. Isten ugyanúgy tervez ma, mint 25 éve.

VEZETŐINK 

NÉMETH JÁNOS

Gördeszkás középiskolásként tértem meg Esztergomban néhány amerikai srácon keresztül. Először itt voltam dicsőítésvezető, majd pásztor. Innen indítottuk a tatabányai gyülekezetet, majd Budapestre költöztünk feleségemmel Katával és három gyerekünkkel: Ádámmal, Eszterrel és Balázzsal. Nagyon szeretem a Balatont, és szabadidőmben szívesen horgászom.

 

MADARÁSZ ISTI

Több mint 20 éve járunk ide a feleségemmel, Moncsival, így végignézhettük, ahogy “nagygyülekezetté” nőtte ki magát a Golgota. Nagyon szeretünk ehhez a közösséghez tartozni, a fél életünk ideköt, itt vannak a barátaink, itt volt az esküvőnk is. Korábban teljes időben itt szolgáltam a gyülekezetben ma már filmrendezőként dolgozom. Nagyon szeretek a gyülekezetben tanítani, szabadidőmben moziba és színházba járni.

MARK ZEEMAN

Hosszú úton keresztül kerültem Magyarországra. Dél-Afrikában születtem, majd pedig Arizonában szolgáltam dicsőítésvezetőként és zongarművészként. Greg hívására érkeztem Magyarországra, hogy szolgáljam az itteni gyülekezeteket. Itt indítottuk el a Golgota Gospel Kórust, aminek a vezetése mellett szeretek időt tölteni az emberekkel. 

 

DR. MOLNÁR SÁNDOR

1989-ben tértem meg, és ‘97 óta járok a gyülekezetünkbe. Itt ismerkedtem meg feleségemmel, akivel azóta van egy gyönyörű kisfiunk. Tíz éven át vezettem a hétfő esti biliaórákat, amit azért hagytam abba, hogy a Covenant Theological Seminary-n teológiát tanulhassak. Emellett a BME-n oktatok és tudományos kutatást is végzek.  Amikor tehetem, akkor nagyon szeretek a családommal utazni és felfedezni a világ természeti szépségeit.

MÁRKUS SZILÁRD

Már gyerekkoromban is jártam templomba, de egyetemistaként döntöttem Jézus mellett. A budapesti gyülekezet életében kezdetektől fogva részt vettem, most pedig a békási Golgotát és a vajtai kastélyt vezetem. Szabadidőmben legszívesebben kertészkedem, a házunkat építgetem, és kedvelek mindenféle sportot. 

 

 

MUNKATÁRSAINK

ELÉRHETŐSÉGEINK

CÍMÜNK:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 13.

IRODA NYITVA TARTÁS:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 11.00–15:00
Szerda: 12.00–18.00
Vasárnap: 10.00–13.00

EMAIL:
budapest@golgota.hu

TELEFON:
+36-1-3-222-499

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELEZŐ TÖRVÉNYSZÉK:
Fővárosi Törvényszék