TANÍTÁSOK

The Prayer of a Righteous Person Is Powerful Mindannyian egy erőteljes életre vágyunk és ennek elengedhetetlen része a Biblia szerint az imádság azaz az Istennel való kommunikáció. Jakab levelének utolsó részében erről a témáról lesz szó és arról, hogy mit ért az Ige az alatt hogy nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. We all long to have a powerful life and according to the Bible, prayer or communication with God is an indispensable part of that. In the last part of the epistle of James, the topic will be prayer and what the Word of God means when it says the prayer of a rightous person is powerful.
The New Name Sok csodálatos névváltoztatást látunk a bibliában! Isten megváltoztatta valakinek a nevét arra, ami majd lesz belőle, mielőtt még olyan lenne, s mikor lehetetlennek tűnik, hogy az megtörténjen. Aztán kimunkálja az életében, hogy megvalósuljon a név jelentése. We see many wonderful name changes in the Bible. God changed somebody's name into what the person was going to become before they ever became like that and when it seemed impossible for it to happen. Then God worked out in their lives the fulfillment of the meaning of their name.
Endure With a Heavenly Perspective Az utolsó rész első felében, Jakab, mint egy próféta, megszólítja az akkori világ tékozló embereit. A szava keményen, megtérésre hív! S közben bátorítja a keresztényeket, akik abban a világban élnek, hogy a válaszok legyen a hosszútűrés. In the first part of the last chapter, James - like a prophet - addresses the wasteful people of the world in his time. His firm words call for repentance. In the meantime, he encourages the Christians who live in that world to respond with long-suffering.
God Helps Those Who Help Themselves? “Segíts magadon, Isten is megsegít.” Ez a mondás egy hazugság. A hitetlen kereszténység egyik terméke. Isten megsegít, lát téged, nem kell Neki segítség! Menjünk vissza és rendeljük alá magunkat az Ő akaratának, hogy beteljesedjenek az Ő tervei és ígéretei, az Ő módján. Nem fog kiszúrni veled, ha teszed amit mond! "God helps those who help themselves." This saying is a lie. It is a product of unbelieving Christianity. God will help you, He sees you, He doesn't need your help. Let us go back and submit ourselves to His will, so that His plans and promises would get fulfilled, in His way. He is not going to pick on you when you are doing what He tells you.
Do Not Miss Out on the Opportunity! Volt már, hogy kihagytál egy lehetőséget, amit utána megbántál? Jakab a mostani igerészben 3 lehetőségre hívja fel a figyelmet, amivel közelebb kerülhetünk Isten tervéhez, amivel közelebb hozhatjuk a mennyei kultúrát a mindennapjainkba. Have you ever missed out on an opportunity that you regreted later? In our passage today, James draws our attention to three possibilities that can bring us closer to God's plan and by which we can bring heaven's culture closer to our everyday lives.
Don't fear! Egy nagyon nehéz, félelemmel teli időben, Isten megerősíti Abrámot, mert tele volt félelmekkel. A félelem attól, hogy nem teljesedik be az amit Isten mondott, az még nem hitetlenség. Azzá válhat, ha nem jól kezeljük. A jó kezelésről kapunk példát ebben a részben. God strengthens Abram in a very difficult, fearful season, because he was filled with fear. Fearing that what God said won't get accomplished is not unbelief. It can turn into unbelief if we don't handle it well. In this chapter, we learn how to handle fear well.
Not in a Worldly Way! Jakab arra bátorítja őket, hogy aki bölcs és értelmes, mutassa meg a bölcsességét abban, hogy szelíd! Hogy mi az ami Istentől van, úgy ítélheted meg, hogy nézed a tulajdonságait. James encourages the wise and the intelligent to demonstrate their wisdom by being meek. You can judge what is from God by looking at its attributes.
Faith and Hope Mi a hit és a remény kapcsolata? Az életünkben megannyi helyzettel találkozunk amikor hitre és reményre van szükség. De vajon miben van a mi igaz reménységünk? What is the relationship between faith and hope? We face many situations in life when we need faith and hope. But what is our true hope?
Heavenly wisdom Mindenki szeretne jó döntéseket hozni az életben és a döntések felelőssége elől senkinek sincs menekvés. A Biblia kétféle bölcsességet különböztet meg, az egyik a földi a másik pedig a mennyei bölcsesség. Vajon melyiknek mi az eredménye és hogy tudjuk megkülönböztetni egyiket a másiktól? Everybody wants to make good decisions in life, and we cannot escape the responsibility of making decisions. The Bible distinguishes two types of wisdom: earthly and heavenly wisdom. What is the result of each and how can we distinguish these two?
Az idei YON konferencia témája azért lett a bizalom, mert hisszük, hogy Isten a legjobb reményünk a világban. Nem csak abban bízhatunk, hogy egy napon vele leszünk a mennyben, hanem abban is, hogy életünk minden napján velünk jár. Hajlamosak vagyunk arra, hogy – sokszor a korábbi sebek, rossz tapasztalatok hatására – úgy érezzük, csak magunkban bízhatunk. Megtanulni bízni Istenben sok időbe telhet, viszont olyan békességet és gyümölcsöket hozhat, mint semmi más. Isten útjai ugyanis sokkal magasabbak az ember útjainál, és az egyetlen mód hogy megismerjük őket, ha Istenre bízzuk életünket. Hidd el, hogy neki mindig gondja van rád.
1 2 3 401 402 403