Anger A mai világ még azt is elmondja neked, hogy haragudj nyugodtan, mert jót tesz. Salamon és az egész Biblia arról beszél, hogy nincs értelme haragudni és Isten igazságát nem szolgálja. Tanuld meg kezelni! The world today tells us to feel free to be angry, it is good for us. But Solomon and the whole Bible is telling us that it makes no sense to be angry and it doesn't serve God's righteousness. Learn to deal with it!
The Effective Leader A világi vezetők, legtöbbször sajnos kihasználják a pozíciójukat, a hatalmukat arra, hogy az ő életük remekül menjen és mindenki más nem számít. Gondoljátok már el, hogy ti is így akarjátok megvalósítani Isten királyságát? Kemény vezetőségi találkozó a tanítványoknak. The world today tells us to feel free to be angry, it is good for us. But Solomon and the whole Bible is telling us that it makes no sense to be angry and it doesn't serve God's righteousness. Learn to deal with it!
From Burnout to Healing A kiégés nem őrült pszichológusok eltúlzott diagnózisa, hanem egy nagyon gyakori jelenség, amivel keresztények is gyakran küzdenek. Az Igében is látunk példát a kiégésre, de arra is, hogy Isten hogyan hozhat gyógyulást a kiégett ember életébe. Burnout is not an exaggerated diagnosis by crazy psychologists but a very common phenomenon that Christians too often struggle with. In the Word of God, we find examples of burnout, but also of how God can bring healing to the life of a burnt-out person.
The Way to Greatness Jézus ebben a részben a tanítványok nagy és örök kérdésére tesz pontot. Ki a nagyobb Isten országában? In this passage, Jesus puts an end to the great and eternal question of the disciples: who is greater in God's kingdom?
Pointless Arguments Vannak dolgok az életben, ami csak időpocsékolás és felesleges. Például egy ember átlagban naponta 40 percet tölt értelmetlen veszekedéssel, ami egy évben kicsit több mint 10 nap, és egy életből elrabolt 1.9 év. KELL EZ NEKÜNK? There are things in life that are unnecessary and they are only a waste of time. For example, a person spends on average 40 minutes a day on pointless disputes, which is a little more than 10 days a year and it robs us of 1,9 years of our lives. DO WE NEED THIS?
Youth, Wealth, Success… What More Could You Want? Volt egy fiatal, gazdag sikeres fiatalember, aki bár mindent elért, mégis szenvedélyesen keresett többet ebben az életben, addig ameddig Jézussal nem találkozott. Jézussal való találkozás gyökeresen megváltoztatta az életét. De ennek megvolt az ára. There was a young, rich and successful man who achieved everything but he was still passionately looking for more - until he met Jesus. His encounter with Jesus radically changed his life. But there was a price to pay.
The Lost Legyen ez az év, amikor reményt kapunk újra és reményt adunk! Gondolj csak egy emberre aki elveszett valamiért és ismered, és ebben az évben imádkozz érte, menj, keresd meg, vedd át a terheit és vidd Jézushoz vissza! May this be the year when we receive hope again and give hope to others. Think of a person you know, who is lost for some reason, and pray for them this year, go find them, take their burden and bring them back to Jesus!
Jesus and Our Children Mit tenne Jézus a gyermekeinkkel? Mert azt kell nekünk szülőként tenni ha: - Építeni szeretnénk a következő generációt, hogy ők is Jézusért és Isten országáért éljenek amíg Jézus vissza nem jön és vigyék az evangéliumot. - Ha Istentől áldott és vezetett életet szeretnénk nekik. FELELŐSSÉGÜNK VAN ISTENTŐL! What would Jesus do with our children? Because that is what we need to do as parents if we want to build up the next generation so that they too would live for Jesus and God's kingdom and share the gospel until Jesus returns, and if we would like them to have a life blessed and led by God. GOD GAVE US A RESPONSIBILITY!
Is There Anything Healthy About Laziness? A középkori egyház a lustaságot a hét fő bűn közé sorolta, de vajon restnek lenni tényleg ilyen nagy probléma? Salamon példabeszédeiben a lustaság visszatérő téma, vajon Isten Igéjének a fényében hogy tekintsünk a jóra való restségre? The church in the Middle Ages considered laziness to be one of the seven deadly sins, but is being slothful really such a big problem? Laziness is a recurring theme in Solomon' proverbs. How should we view being lazy to do good in light of God's Word?
What Is Marriage? Egy újabb fontos kérdéssel foglalkozik ebben a részben Jézus: Mi a házasság? Megkérdezték Őt: “Szabad-e a férfinek elbocsátani a feleségét bármilyen okból?” Vagyis: Rendben van-e az, hogy Isten népéből bárki elválik a házastársától? Jézus: Azt kell megérteni és erősíteni, hogy mi a házasság és onnantól ez nem lesz kérdés! Jesus deals with another important issue in this passage, namely what marriage is. He was asked if a man could divorce his wife for any reason. In other words: Is it OK for someone among God's people to divorce their spouse? Jesus's answer: if what marriage is is understood and affirmed, there will be no more questions from then on.