A Name Above All Names "Jézus. Egy név, ami sokaknak sokmindent jelent. Sokakat megoszt, sokak a Megváltót látják Benne. Te mire gondolsz, mit érzel a hallatára? Ma Dávid egy zsoltárát tanulmányozzuk, amiben Istentől vezetve egy erős állítást tár elénk." Jesus. A name that means many things to many people. It divides many people. Many consider Him to be the Savior. What do you think of, what do you feel when you hear it? Today we will study a psalm of David in which he, led by God, presents a strong statement to us.
PENTECOST Isten, egy természet feletti segítőt adott az embernek. Nem hagyott minket egyedül, erő, bizonyság nélkül. Sokan nem is tudják, vagy tudják, de nem veszik figyelembe. A Lélek a pecsét, hogy visszajön értünk Jézus! A Lélek a “képesség”, hogy éljük az életünket! God gave a supernatural helper to men. He didn't leave us alone and without strength or a witness. Many don't even know this, or they do know about it but they don't take it into consideration. The Spirit is the seal proving that Jesus will come back for us. The Spirit is the "ability" to live our lives.
He Will Keep You! Ebben a zsoltárban egy nagy és erős bátorítást kapunk arra, hogy Isten velünk van és nem hagy el a mi utunkon, miközben haladunk a cél felé, a menny felé. Sok félelmetes dolog van az életben, ami megrémít, sok körülmény amit befolyásolni sem tudunk, de Isten most is uralkodik és le sem veszi rólunk a szemét. Azokról, akik segítségül hívják! In this psalm, we receive a great and powerful encouragement that God is with us and will not leave us on our journey as we are moving towards our destination, which is heaven. There are many fearsome things in life that scare us and many circumstances that we cannot influence but God is reigning even now and He never takes His eyes off of us - those of us who call upon His name.
Jesus And Women Néhány példán keresztül megvizsgáljuk, hogyan viszonyult Jézus az akkori zsidó kultúrában másodrendűnek és sok esetben kitaszítottnak számító nőkhöz. Looking at a few examples, we will examine how Jesus related to women who were considered second-rate citizens and often even outcasts in the Jewish culture.
How Should I Worship You? Ez a zsoltár egy hatalmas hálaadó zsoltár! Megtanulható belőle, hogyan dicsőítsük Istent, ha Istendicsőítőnek valljuk magunkat. Mit jelent teljes szívvel dicsérni Istent? This is a wonderful Psalm of Thanksgiving. We learn how to worship God if we consider ourselves to be worshippers of God. What does it mean to worship God with all our heart?
"What I Have Written I Have Written" Az a tény, hogy ez a felirat héber, görög és latin nyelven íródott jelentős. Egyrészt azt mutatja, hogy Jézust olyan helyen feszítették keresztre, ahol sok nép és nemzet találkozott. Anélkül, hogy észrevette volna, Pilátus írt egy „evangéliumi szórólapot”, amivel az egyik tolvaj, amikor rájött, hogy Jézus a király, belépést kért királyságába. It is a significant fact that this inscription was written in Hebrew, Greek and Latin. On one hand it shows that Jesus was crucified at a place where a lot of people and nations met. Unwittingly, Pilate wrote a "gospel flier" that one of the thieves - when he realized Jesus was the king - used to request access into His kingdom.
NA
NA
1 2 3 406 407 4081">Next »