He came to serve Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” /Mr. ev. 10:45./ For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. (Mk 10:45)
Spiritual Warfare 6. A fegyverzet utolsó két darabja, a sisak ami az értelmi központot védi és a kard ami egyszerre védelmi és támadó szerepet is játszott a közelharcban. A biztos üdvösség és kegyelem ismerete, és Isten szavának a teljes megismerése és a szívünkbe rejtése. The last two pieces of the armor are the helmet which protects the emotional center and the sword that played both a defensive and an offensive role in close combat. These are the assurance of salvation, the knowledge of grace and knowing the whole Word of God and hiding it in our hearts.
Jesus, Our Compassionate Messiah Amikor Jézus itt élt a Földön, nem egy érzelmileg távolálló lelki vezető volt, hanem mindig együttérzett azokkal az emberekkel, akiket szolgált. Mi is biztosak lehetünk ma abban, hogy megért minket és együttérez velünk a mindennapi életünk dolgaiban. When Jesus was on this earth he was not an emotionally removed spiritual leader - he always had compassion on the people he was ministering to. And today we can be assured that he understands and has compassion on us in our daily living.
God and timing Istennek eléggé másképpen működik az időérzéke, mint nekünk. Olyan, mintha állandóan várni kellene rá, mintha folyton késne vagy lassan reagálna.... vajon miért? God has a very different sense of time than we do. It's as if we had to wait on Him all the time as if He was always late or slow to respond.... we wonder why.
In the light of truth Nem minden vágyunk és félelmünk az ördögtől való, de ha csak ezek irányítják az életüket, akkor annak a vége mint az olyan hajó a tenger közepén, amely elvesztette az iránytűjét. Heródes Király és Keresztelő János története. Not all of our desires and fears are of the devil, but if they are the only things that control our lives, we end up like a ship in the middle of the sea that has lost its compass. The story of King Herod and John the Baptist.
Love That You Can Really Love With A feltámadt Jézussal való találkozás összetartotta a tanítványokat különleges módon. Az élő Jézus az életük értelmévé vált és ezért minden más másodlagos lett. Nem a jellembeli hasonlóság, vagy közös hobbi vagy munka tartotta össze őket, hanem a feltámadt Jézus. Semmi nem tud olyan közösséget kialakítani, mint a feltámadt Jézus valósága az életedben. Having met the resurrected Jesus bonded the disciples in a special way. The living Christ became the meaning of their lives and therefore everything else became secondary. It wasn't similarity of character or a common hobby that kept them together but the resurrected Jesus. Nothing can form a deeper bond with people than the reality of the risen Jesus in your life.
God Involves Us in His Work Ebben a részben Jézus először tér haza tanítóként a városba, ahol felnőtt. A helyiek bár kíváncsian fogadják, végül nem tudják ezt az "új Jézust" hova tenni. Vajon mit tanulhatunk Jézustól az elutasítás kezeléséről? És vajon miért dönt úgy, hogy éppen ezen a ponton küldi ki a tanítványokat, hogy végezzék ők is a szolgálatot? In this passage, Jesus returns for the first time as a teacher to the city where He grew up. Though the locals receive Him with curiousity, they ultimately don't know what to do with this 'new Jesus'. What can we learn from Jesus about dealing with rejection? And why does He decide at this point to send the disciples out so they too would minister?
Give More Space to God in Your Life! Isten annyira tud áldást hozni az életünkbe, amennyi szabad helyet és lehetőséget biztosítunk Neki. Minél több területet adunk át neki, annál teljesebben árad majd ki életünkre a kegyelme. God can bless our lives as much as we give Him free space and opportunity. The more space we give Him, the more fully His grace will flow into our lives.
Jesus the Healer Jézus könyörül két, nagyon különböző társadalmi helyzetű emberen, és meggyógyítja mindkettőjüket. Jesus responds compassionately to two people of very different social ranking and brings healing to both their situations.
Törekedjünk megtartani a Lélek egységét! Hogyan? Alázatosan, szelíden, hosszan tűrve, elszenvedve egymást szeretetben.