Proverbs - Wisdom A Biblia számos helyen bátorít minket, hogy legyünk bölcsek. De mit is jelent ez és miért is jó ez nekünk? A példabeszédek alapján ezekre a kérdésekre keressük a választ! The Bible often encourages us to be wise. But what does that mean and why is it good for us? We are looking for the answers to these questions based on the book of Proverbs.
If Somebody Wants to Be First A mostani korban, nagy bátorság, hősiesség és különleges dolog, amikor valakiben az a vágy van, hogy vezető szerepet töltsön be Isten országában. Nagy felelősség, amihez elvárások társulnak Isten oldaláról. Mi t vár el Jézus azoktól akik elsők akarnak lenni az Ő királyságában? In our time and age, it is really special and it takes a lot of courage and heroism to have a desire to be a leader in the kingdom of God. It is a great responsibility coupled with some expectations on God's part. What does Jesus expect of those who want to be first in His kingdom?
The Bible Mi a nagy dolog a Bibliáva? Csak egy könyv nem? - mondják sokan. Miért tartjuk annyira fontosnak, hogy tanítást hallgassunk belőle és olvassuk újra és újra? What is the big deal about the Bible? "It is only a book, isn't it?" - many people say. Why do we consider it so important that we listen to teachings from it and keep reading it over and over again?
Sometimes Up, but More Often Down Nem tudjuk kikerülni az élet völgyét, de eldönthetjük hogyan fogunk átkelni rajta, hogy a gyerekeink is megmaradjanak hitben és az életünk hatással legyen és jó hatással a körülöttünk levőkre. We cannot avoid valleys in life but we can choose how we go through them so that our children will remain in the faith and our lives will have a good influence on those around us.
Making Decisions Hogyan hozzunk meg nagy döntéseket keresztyénként? Ahogy Aimee Joseph fogalmazott:: A közhiedelemmel ellentétben a döntések nem megoldandó rejtvények, hanem kiváltságok, amikkel sáfárkodhatunk." How should we make big decisions as Christians? According to Aimee Joseph "contrary to popular belief, decisions are not puzzles to solve, but privileges to steward.”
Take up Your Cross Jézus elmondja, hogy hogyan fogja másképp csinálni. Nem úgy ahogy az emberek elképzelték a Messiást. Igaz királyként, az igaz királyságát felépíti. Jesus tells us how He will do things differently and not the way people imagined the Messiah to work. As the rightous king, He will build God's rightous kingdom.
Prayer as a Life Style 4. Lehet az oka annak, hogy Isten nem munkálkodik bizonyos dolgokban az, hogy nem imádkozunk. A vágyaink, csak a szívünkben égnek, nem adjuk Istennek, de várjuk, hogy tegye meg őket. In some instances, the reason for God not working might be our lack of prayer. Our desires are burning only in our hearts, we don't give them to God but expect Him to fulfil them.
Who Do You Say I Am? Hát ti kinek mondotok engem? Jézus ezt a kérdést a tanítványainak tette fel. Nagyon fontos kérdés, hogy Jézus kicsoda neked. Valaki aki állandóan arra mutat, hogy térj meg? Nagy csodatevő? Próféta, aki a jövőt tudja? Ki a számodra Jézus? Who do you say I am? Jesus asked his disciples this question. Who Jesus is to you is a very important question. Is He somebody who always tells you to repent? Or is He a great miracle worker or a prophet who knows the future? Who is Jesus to you?
Prayer as a Life Style 3. A harcunk fegyverei nem lehetnek testiek. The weapons of our warfare cannot be carnal.
Let's Go For It Once More Isten nem szégyell minket gyermekeinek nevezni. Nem türelmetlen és enged növekedni a kegyelmében, újra és újra tanít. God is not ashamed to call us His children. He is not impatient and He allows us to grow in His grace. He teaches us again and again.