TANÍTÁSOK

Deliverance From Dejection Ebben a zsoltárban Ászáf, a híres zsoltárszerző teljesen el van merülve a depresszióban, álmatlanul hánykolódik és úgy érzi, hiába fohászkodik, már Isten sem hallgatja meg. Aztán történik valami... Asaph, the famous composer is totally immersed in depression in this psalm. He is tossing and turning sleeplessly and he feels like he is praying in vain, nobody listens to him. But then something happens…
God Will Provide Ábrahám életének legnagyobb próbatételében nem a saját értelmére, nem az érzéseire, hanem az Isten szavára támaszkodott. Hogy Isten számára nem látott jövőben is Isten lesz, és Ő akkor is vele lesz és hűséges lesz ahhoz, amit Ő mondott neki és bízott az Ő jóságában és gondoskodásában. Vajon a próbáid között te mennyire követed Ábrahám példáját? In the greatest trial of his life, Abraham trusted God's word instead of his own understanding and feelings. He trusted that in the future he himself couldn't foresee, God was going to be God, would be with him and would be faithful to what He had told him. Abraham trusted God's goodness and providence. How much do you follow Abraham's example in your own trials?
The Praise of David Dávid, hatalmas tetteiért dicséri az Urat. Gondoskodásáért és azért, ahogyan bánik Isten azokkal, akik szeretik az Urat. Sok lelki gyakorlat van ebben a zsoltárban ami arról tanít minket, hogyan dicsőítsünk és arról, hogy a dicsőítés nem csak néhány ének az Istentisztelet előtt. A dicsőítés egy életforma. David praises the Lord for His mighty acts, His providence and the way He treats those who love the Lord. There are many spiritual practices in this psalm that teach us about the way we worship the Lord and worship being more than just a few songs sung at the beginning of the services. Worship is a lifestyle.
Do You Trust God? Ez a történet azt tanítja, hogy akkor is, amikor nem érzed, nem érted, akkor is Isten szava legyen a mérce. Akkor is, mikor Isten szavának a megtartása látszólag az álmaid, a vágyaid, az ígéretek beteljesedésének a gyilkosa. This story teaches us to consider God's Word to be the standard even when you don't feel it or understand it, even when keeping God's Word seems to be the murderer of your dreams, your desires and the fulfillment of the promises.
Not at All Natural Isten hatalmas mégis törődik velünk. Mi esendő, törékeny lények vagyunk Isten mégis különleges feladatot bízott ránk. A 8. Zsoltár erről a kettőségről beszél mindamellett, hogy felhívja a figyelmünk arra, hogy a természet Isten nagyságára tanít minket. God is mighty, yet He cares about us. We are fallible and fragile beings, yet God entrusted us with a special task. Psalm 8 talks about this duality besides drawing our attention to the fact that nature teaches us about the greatness of God.
God's Faithfulness A biblia egyik legnagyobb üzenete a remény az életre és az örök életre, mert hatalmas, korlátlan, mindenható Istenünk van, aki hűséges hozzánk és megtartja amit ígér. One of the greatest messages of the Bible is that there is hope for your life and for eternal life because we have a powerful, limitless and almighty God who is faithful to us and keeps His promises.
Cursing (Imprecatory) Psalms A Biblia leginkább félreértelmezett részei az átokzsoltárok! Hogyan értelmezzük és hogyan használjuk ezeket a zsoltárokat? Ezekre a kérdésekre keressük a választ ezen az alkalmon. The cursing (imprecatory) psalms are the most misinterpreted parts of the Bible. How should we interpret and use these psalms? In this Bible study, we are looking for the answer to these questions.
Lost Credibility Volt már olyan, mikor elvesztettük a hitelességünket valaki/kik szemében és nem volt több esély rendbe rakni. Ígértél valamit, amit nem tettél meg, tettél valamit ami lerombolta az addig magadról felépített képet, esetleg hamis képet mutattál magadról és valaki meglátta az igazi valódat. Borzasztó érzés! Mi van ilyenkor? Mit lehet tenni? Mit kell tenni? Have you ever lost your credibility with someone and had no chance to fix it? You had promised something you didn't do or you did something that destroyed people's opinion of you or you might have presented a false image of yourself and someone saw who you really were. It is a terrible feeling. What happens then? What can be done? What should be done?
1 2 3 402 403 404