Do Not Lie! “Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.” (Biblia, Új Fordítás, Pálnak az Efézusiakhoz írt levele, 4: 22-25.) """…to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another."" (Bible, ESV translation, Ephesians 4:22-25)"
Where Are the Fruits? Fontos példázat, ami megmutatja elsősorban Isten mérhetetlen türelmét és jóságát, de rámutat arra is, hogy vannak dolgok amikben Isten határt húzott, ami nem végtelen. Számot kell adnunk majd érte, mit tettünk vele, hogyan gazdálkodtunk mindazzal amit Tőle kaptunk. This is an important parable that first of all shows God's immeasurable patience and goodness, but it also points out that there are things God set limits on, that are not infinite. We will have to give an account for what we did with and how we used all the things He gave us.
A "Mutass Többet" konferencia nem pusztán egy program, hanem egy lehetőség arra, hogy közösségben mélyebb, személyes kapcsolatot alakítsunk ki Istennel és megismerjük az Ő igazságát. Ne elégedjünk meg a felszínes ismeretekkel, hanem kérjük Istent, hogy mutassa meg magát számunkra a mindennapi életünkben.
A "Mutass Többet" konferencia nem pusztán egy program, hanem egy lehetőség arra, hogy közösségben mélyebb, személyes kapcsolatot alakítsunk ki Istennel és megismerjük az Ő igazságát. Ne elégedjünk meg a felszínes ismeretekkel, hanem kérjük Istent, hogy mutassa meg magát számunkra a mindennapi életünkben.
A "Mutass Többet" konferencia nem pusztán egy program, hanem egy lehetőség arra, hogy közösségben mélyebb, személyes kapcsolatot alakítsunk ki Istennel és megismerjük az Ő igazságát. Ne elégedjünk meg a felszínes ismeretekkel, hanem kérjük Istent, hogy mutassa meg magát számunkra a mindennapi életünkben.
A "Mutass Többet" konferencia nem pusztán egy program, hanem egy lehetőség arra, hogy közösségben mélyebb, személyes kapcsolatot alakítsunk ki Istennel és megismerjük az Ő igazságát. Ne elégedjünk meg a felszínes ismeretekkel, hanem kérjük Istent, hogy mutassa meg magát számunkra a mindennapi életünkben.
Self Control: What we speak A Példabeszédek könyve az életünk több területével kapcsolatban is említi az önuralmat, de különösen hangsúlyozza a beszédünket illetően. A Példabeszédek szerint a halál és az élet a nyelv hatalmában van, és a gyümölcsével lakunk jól. A beszédünk komoly következményekkel járhat az életünkre nézve, ezért az önuralom e téren kivételesen fontos. Proverbs talks about having self control in a number of areas in our lives, but especially in the area of what we speak. Proverbs says that death and life are in the power of the tongue, and we will eat the fruit of it. What we speak can have very serious consequences in our lives and so self control in this area is very important.
The Believer Is a Lamb But Not a Helpless Sheep Jézust megkérdezik az írástudók valamiről, de csak kötekedni akarnak és csapdába csalni, ezért Ő nem válaszol nekik. Vajon egy hívő embernek van-e joga hátat fordítani valakinek? Ez önzés? Ez engedetlenség? Vagy önvédelem, sőt bölcsesség, amire Isten egyenesen elhív minket? The scribes ask Jesus about something but they only want to tease and trap Him so He doesn't answer them. Does a believer have a right to turn his back on someone? Is this selfishness? Is it disobedience? Or is it self-defence and even wisdom that God clearly calles us to?
Birds of a Feather Flock Together Ha tudnám, hogy ki azaz 5 ember, akikkel a legtöbb időt töltesz, akkor mit tudnék meg Rólad? A barátaink, a közeli barátai körünk, akikkel az életet éljük hatással vannak ránk. A kérdés, hogy milyen hatással és hogy hogy tudunk bölcsen barátokat választani és mi magunk jó baráttá válni? If I knew the five people you spend the most time with, what would I know about you? Our friends, our close circle of friends who we live our lives with have a great impact on us. But the question is, what kind of an impact do they have on us and how can we choose friends wisely and become good friends ourselves?
Does God Hate Figs? Jézust sokan egy gondoskodó jóbarátnak látják, aki támogat az úton, akihez kiálltunk ha betegek vagyunk, akihez szólunk ha hiányunk van, de Jézus az is, aki fenekestül felborítja az életünket, kiűzi tűzzel azokat a dolgokat amelyek nem odavalók, és megtisztítja az élet területeit. Jézus és a fügefa története. Many see Jesus as a caring good friend who supports us on our way, who we cry out to when we are sick and who we can talk to when we lack something. But Jesus is also the one who turns our lives upside down, who expels the things that don't belong there by using fire and who purifies the different areas of our lives. The story about Jesus and the fig tree.