Jesus and Pilate Pilátus találkozott Jézussal és mint sokan másoknak, az ő élete is fordulóponthoz érkezett. De vajon ő mit kezdett ezzel? Elég az, ha "jót akarunk"? Ha nincs ugyan rossz szándék bennünk, de nincs lehetőségünk a jót tenni, mert annyi minden van... Pilate met Jesus and his life - like many other people's life - came to a turning point. What did he do with it? Is "meaning well" or "wanting to do good" enough? When we don't have any bad intentions but we don't have the opportunity to do good because there are so many things…
Love, the Greatest Gift A szeretet a Biblia egyik legnagyobb témája. Ez az üzenet Isten szeretetének valóságát, menedék voltát, felelősségét és a rá adott válaszunkat kutatja. Love is one of the greatest themes of the Bible. This message will explore The Reality, Refugee, Responsibility, and Response to God’s love.
The Greater Glory Istennek nagyobb terve van a jövőnkre. Ő még mindig építi az Ő egyházát mindenfelé a világon, és nekünk is szerepet szánt ebben. Nemcsak minket használ, de minket is használ - most is és ezután is. God has a great plan for our future. He is still building his church all over the world and we have a part to play in that. We are not the only ones he's using but we are some of the ones he's using and going to use.
Christianity from the USA Miről szól az élet valójában? – tette fel a kérdést a tinédzser Brian. Akkoriban a környezetében élő hippiket is foglalkoztatta a téma: Mi az élet értelme? De – vendégünk elmondása szerint – ő nem akart hozzájuk tartozni, és Jézust is a hippikkel azonosította. A lelki folyamat azonban elkezdődött… Egy nem mindennapi “Jézus-történet” a XX-ik századból, Kaliforniából. Majoros Szidónia vendége Brian Brodersen, a dél-kaliforniai Costa Mesában lévő Calvary Chapel gyülekezet vezető lelkésze. Tolmácsa Horváth-Kávai Andrea. Beszélgetnek Chuck Smith örökségéről, Brian elhívásáról, magyarországi szolgálatáról, és a kereszténység amerikai helyzetéről is. A felvétel a budapesti Golgota Keresztény Gyülekezetben készült 2024.05.31.-én. Miről szól az élet valójában? – tette fel a kérdést a tinédzser Brian. Akkoriban a környezetében élő hippiket is foglalkoztatta a téma: Mi az élet értelme? De – vendégünk elmondása szerint – ő nem akart hozzájuk tartozni, és Jézust is a hippikkel azonosította. A lelki folyamat azonban elkezdődött… Egy nem mindennapi “Jézus-történet” a XX-ik századból, Kaliforniából. Majoros Szidónia vendége Brian Brodersen, a dél-kaliforniai Costa Mesában lévő Calvary Chapel gyülekezet vezető lelkésze. Tolmácsa Horváth-Kávai Andrea. Beszélgetnek Chuck Smith örökségéről, Brian elhívásáról, magyarországi szolgálatáról, és a kereszténység amerikai helyzetéről is. A felvétel a budapesti Golgota Keresztény Gyülekezetben készült 2024.05.31.-én.
The Art of Joy Fedezd fel, hogy az öröm nemcsak egy elillanó érzés, hanem az életed állandó társa is lehet. Tanuljuk meg együtt, hogy hogyan tudunk örvendezni a kihívásokkal teli időszakokban is! Discover that joy is not only a fleeting emotion but it can become a constant companion of your life. Let us learn together how we can rejoice even in seasons full of challenges!
Peter denies Jesus Jézust a legnagyobb szükség idején árulja el az egyik legközelebbi barátja, Ő pedig hihetetlenül könyörületesen reagál erre. Isten a megváltás és a második esély Istene. In Jesus’ greatest hour of need one of his closest friends denies him. His response is one of incredible compassion. God is the God of redemption and of second chances.
Envy Az irigység az egyik legaljasabb, legnehezebben kiirtható és egyben az egyik leggyakrabban előforduló gyengeségünk, ami könnyen eluralkodhat rajtunk és átveheti az irányítást az egész életünk felett. A Biblia nagyon sokat beszél róla, számtalan esetét látjuk mind az ószövetségben mind pedig az újszövetségben és mindig "zűrzavar és gonosz tettek" járnak a nyomában. Hogyan érhetjük tetten az irigységet az életünkben és legfőképpen: hogyan küzdhetünk ellene? Envy is one of the meanest and most common weaknesses of ours that is the most difficult to eradicate and it can easily overcome us and take control of our whole lives. The Bible has much to say about it. We see many examples of it in both the Old and New Testament and it is always followed by "disorder and vile practices". How can we notice envy in our lives and most importantly: how can we fight against it?
The Life of Faith Isn't Lost, It Is Transformed A keresztyén spiritualitás nem véletlenszerűen, hanem lényegéből adódóan kapcsolódik Jézus missziójának folytatásához. Jézus útjának hirdetése a kezdetektől fogva azt jelentette, hogy valaki jézusi módon él. A tanítványok saját személyükön keresztül folytatják Jézus misszióját. Isten országát hirdetni nem más, mint megtestesíteni az evangéliumot abban, ahogyan élünk, egyénileg és az egyház közösségében is. Mivel az Újszövetség spiritualitása 1. századi szövegekre épül, ez a kor tükröződik benne. Következésképpen a későbbi spirituális mozgalmak vagy hagyományok úgy utalnak a bibliai alapokra, hogy közben újraértelmezik azt egy másik, sajátos vallási és kulturális környezetben. A bibliai alapok szerint a keresztyén spiritualitás egyszerre mutatja meg, hogy élhetünk új életet Istenben, és hogyan gyakoroljuk a missziót Jézus útját követve Isten bennünk élő Lelkének erejével. Minden keresztyén spirituális hagyományban a hűséges Jézus-követés újszövetségi modellje jelenik meg újra, egy meghatározott korban és helyen. Christian spirituality is connected to the continuation of Jesus's mission not by accident but by its very nature. From the very beginning, preaching the way of Jesus meant living like Jesus. The disciples continue Jesus's mission through their own being. Preaching the kingdom of God is nothing less than personifying the gospel by the way we live - both individually and corporately. Since the spirituality of the New Testament is built on 1st century texts, it reflects that era. Consequently, when later spiritual movements or traditions refer to the Biblical foundations, they redefine them in a different, unique religious and cultural environment. According to the Biblical foundations, Christian spirituality demonstrates both how we can live a new life in God and how we should practice missions following the way of Jesus by the power of the Spirit of God living in us. In every Christian spiritual tradition, the New Testament model of following Jesus appears again and again at a specific age and place.
Jesus in the Garden of Getsemane Voltál már úgy, hogy pontosan tudtad, hogy mi Isten akarata, de az egész lényed tiltakozott ellene? Ezekben a versekben azt látjuk, mi történt Júdás távozása és Jézus letartóztatása között. Jézus talán itt vívta meg a legnagyobb csatáját, hogy a szeretete és az engedelmessége győzni tud-e a félelmei fölött. Have you ever known exactly what God's will was but your whole being objected to it? In these verses, we see what happened between the departure of Judas and the arrest of Jesus. Perhaps this was the time when Jesus fought His greatest battle of whether His love and obedience would conquer His fears.
What Were We Created for? Isten a nőt segítőnek és társnak teremtette. Krisztusban új teremtések vagyunk tele potenciállal Isten kezében. Újjászületettként Jézus azt mondja, hogy mi vagyunk a Föld sója, ami megízesíti ezt a világot. Mi vagyunk a világ világossága, akiken keresztül Krisztus beleragyoghat ebbe a sötét világba. Az Ő alkotása / költeménye vagyunk, akiknek az életén keresztül Isten folyamatosan tud kommunikálni Önmagáról. God created the woman to be a helper and a companion. We are a new creation in Christ full of potential in God's hands. As born again people, Jesus says that we are the salt of the earth that makes this world tasty. We are the light of the world through whom Christ can shine into this dark world. We are His work of art / His poem and God can constantly communicate about Himself through our lives.