Blessed Is the One Whose Sin the Lord Does Not Count Against Them Képzeld el, ha valóban elhinnéd, hogy a végtelen Isten, az univerzum teremtője, a legdicsőségesebb, legcsodálatosabb, leggyönyörűbb lény az univerzumban feltétel nélkül szeret. Hogy te az Ő szemében kincs vagy, olyan nagy értéknek tart, hogy képes volt érted emberré válni és engedte, hogy helyetted meggyilkolják, ne hogy örökre elválasztva legyél tőle. Ez az Isten szeret minden titkos és egyértelmű bűnöddel együtt. Akkor mégis miért félünk a bűnvallástól? Imagine that you really believe that the infinite God, the creator of the universe, the most glorious, most wonderful, most beautiful being in the universe loves you unconditionally, that you are a treasure in His eyes, He considers you so valuable that He was willing to become human and allow Himself to be murdered just that you would not have to be separated from Him eternally. This God loves you together with all your secret and obvious sins. Why are we then afraid to confess our sins?
In the Wilderness Egy keresztény ember miért kerülhet “puszta” kietlen helyekre az életében? Miért van az, amikor száraznak érzed magad, üres minden, nincs tájékozódási pont, minden ugyanolyan, nem látod hol a kiút? How can a Christian get to arid, barren places in his life? Why is it that when you feel dry, everything is empty, there is no point of reference, everything is the same and you don't see the way out?
Just Calm Down, It Will Make You Calm Down! Te is voltál már úgy, hogy utólag nagyon nem voltál büszke arra, ahogy lereagáltál egy helyzetet? Dávid király gyűjteményében volt néhány olyan gondolat, amit elő tudott venni feszült helyzetben, ezeket írta le ebben a zsoltárban. Ahogy neki segítettek, úgy valószínűleg mi is tudjuk ezeket használni, amikor érezzük, hogy gyűlik bennünk a feszültség. Has it ever happened to you that you weren't really proud of your response in a certain situation? There were a few thoughts in king David's collection that he was able to use in tense situations. He wrote these down in this psalm. These thoughts helped David and probably we too can use them when we sense tension building up in us.
Change your mind! “Változtasd meg a gondolkodásod!” Márk evangéliuma ezzel az óriási üzenettel kezdődik. Ez az üzenet a világ felé: elvétitek a célt, adjatok igazat Istennek. A bevezető részben felhívást kapunk több területen, hogy ha kell változtassuk meg a gondolkodásunkat. "Change your mind!" The Gospel of Mark starts with this great message. This is the message to the world: you are missing the mark, admit that God is right. In the introduction, we are called to change our mind about different areas if necessary.
Deliverance From Dejection Ebben a zsoltárban Ászáf, a híres zsoltárszerző teljesen el van merülve a depresszióban, álmatlanul hánykolódik és úgy érzi, hiába fohászkodik, már Isten sem hallgatja meg. Aztán történik valami... Asaph, the famous composer is totally immersed in depression in this psalm. He is tossing and turning sleeplessly and he feels like he is praying in vain, nobody listens to him. But then something happens…
God Will Provide Ábrahám életének legnagyobb próbatételében nem a saját értelmére, nem az érzéseire, hanem az Isten szavára támaszkodott. Hogy Isten számára nem látott jövőben is Isten lesz, és Ő akkor is vele lesz és hűséges lesz ahhoz, amit Ő mondott neki és bízott az Ő jóságában és gondoskodásában. Vajon a próbáid között te mennyire követed Ábrahám példáját? In the greatest trial of his life, Abraham trusted God's word instead of his own understanding and feelings. He trusted that in the future he himself couldn't foresee, God was going to be God, would be with him and would be faithful to what He had told him. Abraham trusted God's goodness and providence. How much do you follow Abraham's example in your own trials?
The Praise of David Dávid, hatalmas tetteiért dicséri az Urat. Gondoskodásáért és azért, ahogyan bánik Isten azokkal, akik szeretik az Urat. Sok lelki gyakorlat van ebben a zsoltárban ami arról tanít minket, hogyan dicsőítsünk és arról, hogy a dicsőítés nem csak néhány ének az Istentisztelet előtt. A dicsőítés egy életforma. David praises the Lord for His mighty acts, His providence and the way He treats those who love the Lord. There are many spiritual practices in this psalm that teach us about the way we worship the Lord and worship being more than just a few songs sung at the beginning of the services. Worship is a lifestyle.
Do You Trust God? Ez a történet azt tanítja, hogy akkor is, amikor nem érzed, nem érted, akkor is Isten szava legyen a mérce. Akkor is, mikor Isten szavának a megtartása látszólag az álmaid, a vágyaid, az ígéretek beteljesedésének a gyilkosa. This story teaches us to consider God's Word to be the standard even when you don't feel it or understand it, even when keeping God's Word seems to be the murderer of your dreams, your desires and the fulfillment of the promises.
Not at All Natural Isten hatalmas mégis törődik velünk. Mi esendő, törékeny lények vagyunk Isten mégis különleges feladatot bízott ránk. A 8. Zsoltár erről a kettőségről beszél mindamellett, hogy felhívja a figyelmünk arra, hogy a természet Isten nagyságára tanít minket. God is mighty, yet He cares about us. We are fallible and fragile beings, yet God entrusted us with a special task. Psalm 8 talks about this duality besides drawing our attention to the fact that nature teaches us about the greatness of God.
God's Faithfulness A biblia egyik legnagyobb üzenete a remény az életre és az örök életre, mert hatalmas, korlátlan, mindenható Istenünk van, aki hűséges hozzánk és megtartja amit ígér. One of the greatest messages of the Bible is that there is hope for your life and for eternal life because we have a powerful, limitless and almighty God who is faithful to us and keeps His promises.