To Err Is Human 1962-ben egy angol rock bandának egy londoni stúdióban volt meghallgatása, azért hogy szerződést kössenek a stúdióval, hogy ők adják ki a dalaikat. Mikor meghallgatták őket azt mondták nekik „ennek a bandának nincs helye a show businessben”. Ez a banda a Beatles volt, a valaha legtöbb lemezt eladott együttes, több mint 600 millió albummal. Tévedni, emberi dolog. Ma a tévedésről lesz szó, és arról hogy keresztényként hogy kerüljük el hogy büszkévé váljunk. In 1962, an English rock band had a hearing in a studio in London in order to make a contract with them so that they would be the ones to publish their songs. After they had heard them, they said "this band has no future in show business". The band was called The Beatles, the band that sold the most albums ever - more than 600 millions of them. To err is human. Today, we will talk about erring and about how to avoid becoming prideful as Christians.
Render to God the Things That Are God's Isten képmására lett teremtve az ember. Hozzá tartozunk. Az Ő remekművei vagyunk. Arra hív minket Jézus ebben a részben, hogy adjuk oda Istennek ami Hozzá tartozik! Add magad Istennek! Ez egy nagyon fontos “adónem” amivel tartozunk Istennek. Man was created in the image of God. We are His masterpieces. In this passage, Jesus calls us to give to God what belongs to Him. Give yourself to God. This is a very important "tax" that we owe to God.
Do Not Lie! “Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.” (Biblia, Új Fordítás, Pálnak az Efézusiakhoz írt levele, 4: 22-25.) """…to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another."" (Bible, ESV translation, Ephesians 4:22-25)"
Where Are the Fruits? Fontos példázat, ami megmutatja elsősorban Isten mérhetetlen türelmét és jóságát, de rámutat arra is, hogy vannak dolgok amikben Isten határt húzott, ami nem végtelen. Számot kell adnunk majd érte, mit tettünk vele, hogyan gazdálkodtunk mindazzal amit Tőle kaptunk. This is an important parable that first of all shows God's immeasurable patience and goodness, but it also points out that there are things God set limits on, that are not infinite. We will have to give an account for what we did with and how we used all the things He gave us.
A "Mutass Többet" konferencia nem pusztán egy program, hanem egy lehetőség arra, hogy közösségben mélyebb, személyes kapcsolatot alakítsunk ki Istennel és megismerjük az Ő igazságát. Ne elégedjünk meg a felszínes ismeretekkel, hanem kérjük Istent, hogy mutassa meg magát számunkra a mindennapi életünkben.
A "Mutass Többet" konferencia nem pusztán egy program, hanem egy lehetőség arra, hogy közösségben mélyebb, személyes kapcsolatot alakítsunk ki Istennel és megismerjük az Ő igazságát. Ne elégedjünk meg a felszínes ismeretekkel, hanem kérjük Istent, hogy mutassa meg magát számunkra a mindennapi életünkben.
A "Mutass Többet" konferencia nem pusztán egy program, hanem egy lehetőség arra, hogy közösségben mélyebb, személyes kapcsolatot alakítsunk ki Istennel és megismerjük az Ő igazságát. Ne elégedjünk meg a felszínes ismeretekkel, hanem kérjük Istent, hogy mutassa meg magát számunkra a mindennapi életünkben.
A "Mutass Többet" konferencia nem pusztán egy program, hanem egy lehetőség arra, hogy közösségben mélyebb, személyes kapcsolatot alakítsunk ki Istennel és megismerjük az Ő igazságát. Ne elégedjünk meg a felszínes ismeretekkel, hanem kérjük Istent, hogy mutassa meg magát számunkra a mindennapi életünkben.
Self Control: What we speak A Példabeszédek könyve az életünk több területével kapcsolatban is említi az önuralmat, de különösen hangsúlyozza a beszédünket illetően. A Példabeszédek szerint a halál és az élet a nyelv hatalmában van, és a gyümölcsével lakunk jól. A beszédünk komoly következményekkel járhat az életünkre nézve, ezért az önuralom e téren kivételesen fontos. Proverbs talks about having self control in a number of areas in our lives, but especially in the area of what we speak. Proverbs says that death and life are in the power of the tongue, and we will eat the fruit of it. What we speak can have very serious consequences in our lives and so self control in this area is very important.
The Believer Is a Lamb But Not a Helpless Sheep Jézust megkérdezik az írástudók valamiről, de csak kötekedni akarnak és csapdába csalni, ezért Ő nem válaszol nekik. Vajon egy hívő embernek van-e joga hátat fordítani valakinek? Ez önzés? Ez engedetlenség? Vagy önvédelem, sőt bölcsesség, amire Isten egyenesen elhív minket? The scribes ask Jesus about something but they only want to tease and trap Him so He doesn't answer them. Does a believer have a right to turn his back on someone? Is this selfishness? Is it disobedience? Or is it self-defence and even wisdom that God clearly calles us to?