TANÍTÁSOK

God's Strenght in Our Weakness Hogyan nyilvánul meg Isten ereje az erőtlenségeinkben? Pálnak egy „tövis” adatott a testébe, ő mégis hálát ad ezért, sőt örül neki. Vajon, ez nem túlzás? Mit jelent az hogy Isten kegyelme az elég minden élethelyzetünkre? How does God's strength get manifested in our weaknesses? Paul was given a "thorn" in his flesh, yet he gave thanks for it and even rejoiced in it. Isn't that an exaggeration? What does it mean that God's grace is enough in every situation in our lives?
A Healthy Flock Multiplies A teremtett világban az egészséges növények és állatok jellemzője a növekedés és szaporodás. Isten ezt kódolta bele a környezetünkben, és az Újszövetség arról tanít, hogy az egyház növekedése is egy egészséges dolog. De mi tesz minket egészségessé? Hogyan tudunk növekedni ma az európai poszt-keresztény kultúrában? Ezek a kérdések lesznek terítéken a mai bibliaórán. Growth and reproduction are a characteristic of healthy plants and animals in the created world. God encoded this into our environment and the New Testament teaches that the growth of the church is also a healthy thing. But what makes us healthy? How can we grow today in the post Christian culture of Europe? These are the questions we will discuss in today's Bible study.
The Lord's Supper Miért szoktunk úrvacsorát venni, mit teszünk ilyenkor, és hogyan készülünk rá? Why are we practicing communion, what are we doing and how do we prepare for it?
Be a Hero of Faith Bárki lehet hithős, aki bízik Istenben! Éld meg a hited, lépj ki. Isten segít a hited edzésében. Mindenki, aki hisz győz. Anybody can be a hero of faith who trusts in God! Live out your faith, step out and God will help you exercise your faith. Everyone who believes will be victorious.
Faded Glory Az hívő embert sok kemény helyzet megpróbálhatja, ami miatt könnyen elvesztheti a lelkesedését, motivációját, sőt az Istennel való kapcsolata is sérülhet. Talán az egyik legalattomosabb dolog, ha a kapcsolat egyszerűen megfakul. Akár egy autólámpa burája opálos lesz. Funkcióját ugyan betölti, működik, de az a fény, és az az erő, amivel világítani képes és láthatóvá teszi az utat, elhalványul. Azt keressük, hogy a megfakult dicsőség hogyan tudna újra dicső fényében ragyogni az életünkön. A lot of difficult situations can try a believer. These can easily cause them to lose their enthusiasm, motivation and can even injure their relationship with God. Perhaps the most insidious thing is when this relationship simply becomes faded - just like when the light of a car becomes dim. It still functions, but its brightness and the intensity of its light by which it illuminates the road becomes faded. How can this faded glory shine bright again in our lives? This is the question we will be looking for the answer to.
Now is the time to rekindle Olyan sok mindent kaptunk Krisztusban! De ezek közül sok minden - a tábortűzhöz hasonlóan -, közönségessé, könnyűvé, megszokottá tud válni. Amikor ez megtörténik, a keresztény élet unalmassá és gyümölcstelenné válik. Pál több módon is kifejezte Timóteusnak, hogy itt az idő odafigyelni a tűzre. Közeledik az éjszaka. Érzed a hidegét a hátadon. Itt az idő. Itt az idő fát rakni a tűzre. Itt az idő a térdedre borulni. Itt az idő gyengéden ráfújni a parázsra. Itt az idő feléleszteni a tüzet. We have been given so many things in Christ. But like a campfire many of these things become commonplace, easy, familiar. When this happens or Christian life becomes boring and fruitless. Paul tell Timothy in a variety ways that it’s time to attend to the fire. The night is closing in. You can feel the chill on your back. It’s time. It’s time to put fuel on the fire. It’s time to get on your knees. It’s time to gently blow on the coals. It’s time to rekindle.
Now is the time to love like no one else Az elmúlt néhány év megpróbált minket, és az egyik legszomorúbb mellékhatás abban mutatkozik meg, hogy az emberek eltávolodtak egymástól. Ennek eredményeként a szeretet sokakban meghidegült. Isten szeretete megváltoztatta az éltünket, és ha szeretnénk változást tapasztalni ebben a hideg és sötét világban, akkor Isten eszközeiként úgy kell szeretnünk, mint senki más. The last couple of years have been trying & one of the saddest side effects has been how people have distracted themselves from each other resulting in the love of many to grow cold. God’s love has changed our lives & if we want to see change in this cold, dark world we need to be God’s instruments to love like no one else
The Speech of the King: "Our Father…" Jézus tanítása az imádságról és segítsége egy örökkévaló minta-imával. Jesus' teaching about prayer and His help with it by an eternal model prayer.
It's Time to Rest Ezer dolgod van? Fáradt vagy? Mit gondolsz, Isten mit szól a mai “minden percet kitöltök valamivel” kultúránkhoz? Itt az idő, hogy beépítsük a PIHENÉST, mint jó szokást újra az életünkbe! Do you have a thousand things to do? Are you tired? What do you think God thinks about our culture that fills every minute with something? It is time to build REST as a good habit into our lives!
Come to the Well Gyere az Úrhoz és igyál. Hadd elégítsen meg és legyél te magad is forrás másoknak. Come to the Lord and drink. Let Him satisfy you and turn you into a source for others.