TANÍTÁSOK

There Is a Season Isten adott időt, minden embernek, kinek többet, kinek kevesebbet. Isten adott ajándékokat, tehetséget, minden olyan dolgot, amid van az tőle kaptad. A prédikátor ebbe a részben életnek a különböző fejezeteiről beszél, de vajon felismered-e azt, hogy mindezekben a fejezetekben ott van Isten és meg akarja mutatni hogy mi az amit ma szeretne tenni az életedben? God gave time to every person, to some less, to some more. God gave gifts, talents. He gave you everything you have. In this chapter, the Preacher is talking about the different chapters of life. Do you recognize God being present in all of these chapters and wanting to show you what He wants to do in your life?
God's Whip Előfordul, hogy erős tisztogatásra van szüksége a Szentlélek templomának, ami mi vagyunk. Jézusnak fontos, hogy ez a hely az legyen, ahol Istennel találkozunk és az imádatunkat fejezzük ki. Sometimes the temple of the Holy Spirit that we are needs a strong cleansing. Jesus considers it important for this place to be the place where we meet with God and express our worship.
Why Should We Go to Church? A gyülekezet a közösség, a védelem és támogatás helye. Egészséges, gyümölcsöző keresztyén életünk fenntartásához elengedhetetlenül fontos. The church is the place of fellowship, protection and support. It is essential for maintaining a healthy and fruitful Christian life.
There Soon A hétköznapok forgatagában könnyű szem elől téveszteni a víziót, a nagy képet, a célt, hogy merre is haladunk. Viszont ahhoz, hogy a kősziklára, biztos alapra építsük az életünk, elengedhetetlen, hogy emlékezzünk erre. A mai alkalmon arról beszélünk, hogy miért nehéz ez, hogyan tudjuk mégis ezt megtenni és hogy Jézus mit mondott erről, milyen példát mutatott ebben. In the business of everyday life, it is easy to loose sight of the vision, the big picture, the goal and the direction. But in order for us to build our lives on the rock, a sure foundation, remembering these things is indispensable. Today, we are talking about why this is difficult, how we can still do it, what Jesus told us about this and the example He showed us.
How Do We Go Through Suffering? „Ha van Isten, akkor hogyan engedheti meg azt a sok szenvedést a világon?” "Ha létezik Isten, aki mindenható, mindentudó és jó, akkor hogyan nézheti tétlenül, hogy a teremtményei világában olyan sokan szenvednek? " Ezek a leggyakoribb ellenvetések, amik miatt sokan nem hisznek Istenben. A keresztények számára is ez a legnagyobb próbája a hitnek, hogy miért engedi meg a szerető Isten az életükben a szenvedést? Ha már szenvedünk, hogyan tudunk átmenni rajta? Mit tanít erről a Biblia? "If there is a God, how can he allow all the suffering in the world?" "If God does exist and he is all-powerful, all-knowing and good, then how can he watch so many of his creatures suffer without doing anything about it?" These are the most common objections people have when it comes to believing in God. Why God allows suffering in their lives is what tries the faith of Christians the most as well. If we do suffer, how can we go through it? What does the Bible teach about this?
About Prayer Isten adott egy módot arra, hogy megszólítsuk Őt, ez a mód pedig az imádság. De vajon mi az imádság? Mi az, ami kedves Istennek az imádságon keresztül? Isten ígérete az az, hogy aki kér az kap, aki keres az talál, a zörgetőknek pedig megnyittatik. Vajon minden esetben? God gave us a way to talk to Him, and prayer is this way. But what is prayer? What pleases God in prayer? God promises that everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened. But does that really happen in every single case?
The Person of the Holy Spirit A Szentháromság legmisztikusabb személyét nézzük meg, a Szentlelket. Akiről Jézus azt mondta: “jobb ha én elmegyek és elküldöm Őt hozzátok!” Aki amikor betölti az életünket, erőt ad ahhoz, hogy éljük a keresztény életünket ebben a világban és tanúk legyünk. We are looking at the most mystical person of the Trinity, the Holy Spirit. Jesus said about Him: "It's better if I go away and send Him to you." When He fills our lives, He gives us the power to live our Christian lives in this world and to be witnesses.
Condemning or judging? Nem szabad elítélnünk másokat, ugyanakkor meg kell különböztetnünk az embereket. Nem rossz dolog megítélni valakit. De ahogy ítéljük, úgy ítéltetünk. Kell a jó megítélés és helyes lépések. We must not condemn others, but at the same time we must distinguish people. It is not wrong to judge someone. But as we judge, so we are judged. We need good judgement and right actions.
The Grace of Jesus A megbocsátásról lesz szó, ami helyreállít, meggyógyít, felépít és újra cselekvésre ösztönöz. Ez a kegyelem! Jézus kegyelme ami megerősíti a szívünket és a helyünkön tart minket. We will talk about forgiveness, which restores, heals, builds up and spurs us to action again. That is grace! The grace of Jesus that strengthens our hearts and holds us in place.
Why Should I Choose This? Érezted már úgy, hogy fárasztó a kereszténység? Vagy, hogy túl nehéz? Annyi minden történik az életben, a világban, tényleg kell ez nekem? Ma arról beszélünk, hogy miért érdemes a keskeny utat választani, a nehezebbet. Have you ever felt that Christianity is tiring? Or that it's too hard? So much is going on in life, in the world, do I really need this? Today we talk about why it's worth taking the narrow way, the hard way.