Cursing (Imprecatory) Psalms A Biblia leginkább félreértelmezett részei az átokzsoltárok! Hogyan értelmezzük és hogyan használjuk ezeket a zsoltárokat? Ezekre a kérdésekre keressük a választ ezen az alkalmon. The cursing (imprecatory) psalms are the most misinterpreted parts of the Bible. How should we interpret and use these psalms? In this Bible study, we are looking for the answer to these questions.
Lost Credibility Volt már olyan, mikor elvesztettük a hitelességünket valaki/kik szemében és nem volt több esély rendbe rakni. Ígértél valamit, amit nem tettél meg, tettél valamit ami lerombolta az addig magadról felépített képet, esetleg hamis képet mutattál magadról és valaki meglátta az igazi valódat. Borzasztó érzés! Mi van ilyenkor? Mit lehet tenni? Mit kell tenni? Have you ever lost your credibility with someone and had no chance to fix it? You had promised something you didn't do or you did something that destroyed people's opinion of you or you might have presented a false image of yourself and someone saw who you really were. It is a terrible feeling. What happens then? What can be done? What should be done?
Repentance and Restoration Ez a zsoltár egy igaz bűnmegvallás, ami helyreállást hozott. Tanít minket, hogy mi az Isten szerinti megbánás és mi az igaz megvallás. Hogyan kezdődik a helyreállás mikor vétkezünk? Hogyan működjön a lelki légzésünk! This psalm is a true confession of sin that brought restoration. It teaches us what repentance according to God is and what true confession is. How does restoration start when we sin? How should our spiritual breathing work?
God Is With Us A karácsony lényege nem az emberség és a szeretet. A karácsony lényege az, hogy Isten emberré lett mert Ő úgy szerette az embert! Christmas isn't about humaneness and love. Christmas is about God becoming man because He loved people so much!
Do Not Be Afraid! Jézus születését több csodás esemény is kísérte és mindegyik alkalommal angyalok kommunikálták az Isteni tervet az embereknek. Az angyalok pedig minden esetben így kezdték a mondandójukat: “Ne félj!” The birth of Jesus was accompanied by many miraculous events. Each time, it was angels who conveyed God's message to people and they started their message by saying: "Do not be afraid!"
Joy at the Deapth of the Cave Dávid a körülményei és környezete ellenére megelégedést és örömöt talált Istenben. Kérdés ami mindannyiunkban megvan, az pont erről szól: létezik ilyen öröm? Létezik olyan öröm és megelégedés, ami a legrosszabb körülmények ellenére is valóságos?In spite of his circumstances and environment, David found contentment and joy in God. The question in all of our hearts is exactly about that: Does such joy exist? Is there a joy and a contentment that is real in spite of the worst circumstances?
How Should We Tell the Gospel? Voltál már úgy, hogy nem tudtad, hogy is mondjad el valakinek az evangéliumot? Akkor ez a tanítás neked szól! Megnézzük Jézus, hogy csinálta! Has it ever happened to you that you didn't know how to share the gospel with someone? Then this teaching is for you! We will look at how Jesus did it.
Cry Out to God! Dávid élete és zsoltárai Isten iránti bizalomra tanítanak minket. Eltanulhatjuk tőle, hogy Isten elé vigyük a terheinket, még panaszainkat is. Ő meghallja a kiáltásunkat és közel jön hozzánk. The life and psalms of David teach us to trust God. We learn from him that we can take our burdens and even complaints to God. He hears our cry and draws near to us.