Love That You Can Really Love With A feltámadt Jézussal való találkozás összetartotta a tanítványokat különleges módon. Az élő Jézus az életük értelmévé vált és ezért minden más másodlagos lett. Nem a jellembeli hasonlóság, vagy közös hobbi vagy munka tartotta össze őket, hanem a feltámadt Jézus. Semmi nem tud olyan közösséget kialakítani, mint a feltámadt Jézus valósága az életedben. Having met the resurrected Jesus bonded the disciples in a special way. The living Christ became the meaning of their lives and therefore everything else became secondary. It wasn't similarity of character or a common hobby that kept them together but the resurrected Jesus. Nothing can form a deeper bond with people than the reality of the risen Jesus in your life.
God Involves Us in His Work Ebben a részben Jézus először tér haza tanítóként a városba, ahol felnőtt. A helyiek bár kíváncsian fogadják, végül nem tudják ezt az "új Jézust" hova tenni. Vajon mit tanulhatunk Jézustól az elutasítás kezeléséről? És vajon miért dönt úgy, hogy éppen ezen a ponton küldi ki a tanítványokat, hogy végezzék ők is a szolgálatot? In this passage, Jesus returns for the first time as a teacher to the city where He grew up. Though the locals receive Him with curiousity, they ultimately don't know what to do with this 'new Jesus'. What can we learn from Jesus about dealing with rejection? And why does He decide at this point to send the disciples out so they too would minister?
Give More Space to God in Your Life! Isten annyira tud áldást hozni az életünkbe, amennyi szabad helyet és lehetőséget biztosítunk Neki. Minél több területet adunk át neki, annál teljesebben árad majd ki életünkre a kegyelme. God can bless our lives as much as we give Him free space and opportunity. The more space we give Him, the more fully His grace will flow into our lives.
Jesus the Healer Jézus könyörül két, nagyon különböző társadalmi helyzetű emberen, és meggyógyítja mindkettőjüket. Jesus responds compassionately to two people of very different social ranking and brings healing to both their situations.
Törekedjünk megtartani a Lélek egységét! Hogyan? Alázatosan, szelíden, hosszan tűrve, elszenvedve egymást szeretetben.
Isten két hasonlatot használ arra, hogy leírjon minket, az Egyházat: egy család vagyunk, egy test. De hogyan lássuk megfelelően magunkat és ezt a nagy, időnként diszfunkcionális családot?
Ha látjuk Isten tetteit, az egyetlen logikus válasz, amit adhatunk rá, hogy odaszánjuk magunkat Neki - ez egy folyamat, nem pedig egyszeri döntés.
Adopted Into God's Family Isten nem csak megmentett minket hanem örökbe fogadott minket az ő családjában. De mit jelent Isten fiának lenni? Not only did God save us but He also adopted us into His family. But what does it mean to be God's son?
Azon felül, hogy Isten igényt tart az életünk egészére, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mennyi mindent adott nekünk már ebben az életben. Nézzük meg ennek egy kicsit szeletét!
Próbálunk jó döntéseket hozni, jó teljesítményt nyújtani az életben, "elég jó"-nak lenni. De ki mondja meg, hogy mennyi az elég? Mennyire foglalkozzunk mások véleményével? Hogyan kezeljük, főleg, ha kritika ér?